Predaja dokumentacije za obranu

i

 Prijava Završnog / Diplomskog rada

putem ISVU Studomata

 

 

 

Termini obrane ZR i DR

Predaja dokumentacije
od 7:00 h do 23:59 h
Prijava
Završnog / Diplomskog rada preko ISVU Studomata

do 23:59 h

1. ciklus obrana

22. 4. 2024. – 30. 4. 2024.

10. 4. 2024. - 12. 4. 2024.

19. 4. 2024.

Prijava će biti omogućena nakon predaje dokumentacije za obranu o čemu će studenti biti obaviješteni putem Ureda za studente

2. ciklus obrana

3. 7. 2024. – 9. 7. 2024.

24. 6. 2024. – 26. 6. 2024.

30. 6. 2024.

3. ciklus obrana

17. 7. 2024. – 23. 7. 2024.

8. 7. 2024. – 10. 7. 2024.

14. 7. 2024.

4. ciklus obrana

ZR: 18. 9. 2024. i 19. 9. 2024.

DR: 18. 9. 2024. - 20. 9. 2024.

9. 9. 2024. – 16. 9. 2024.

15. 9. 2024.