Predaja dokumentacije za obranu

Od 11. 9. 2023. u 7:00 do 15. 9. 2023. do 23:59 sati

 

Prijava Završnog / Diplomskog rada preko ISVU Studomata

najkasnije do 16. 9. 2023. do 23:59 h.